ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

История

1971 година.

И тя като всяка друга има своите забележителни личности – творци, спортисти, хора на науката. И тя съхранява спомен за много и разнообразни събития.

Тя ражда едно училище. На 27 май със заповед на Министерството на народната просвета в град Бургас е открита Математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“. Това казват фактите. А зад тях говорят спомени, надежди, усилия, поставени и постигнати цели, безброй поводи за гордост.

Раждането на едно училище не е „струпване“ на класни стаи, чинове и учителски катедри. Защото училищната сграда е сиротна без хората, без детския смях, без младежките усмивки, без ентусиазъм, фантазия и професионализъм. Такова благородно дело е съграждането на Математическата гимназия на Бургас – изградена от мечти, от неповторим дух, превърнат в традиция, която се предава с любов и упоритост на поколенията. Вече 50 години.

Гимназия, която достойно носи името на академик Никола Обрешков – забележителен математик, плодотворен учен с международно признание и с огромен принос към развитието на математическите науки.

Първоначално в нея се обучават 320 ученици в 12 паралелки от VIII, IX, X клас. Учителският колектив наброява 27 преподаватели, а първият директор на гимназията е Иван Стайков.

От 1974 година патронният празник на училището започва да се чества на 6 март – рождения ден на академик Обрешков.

През септември 1983 в гимназията има експериментален прием на две паралелки ученици от седми клас. Тогава се създава на учебно–професионална квалификация – оператор-програмист на ЕИМ.

През следващата учебна година започват да действат математически школи с ученици от трети, четвърти, пети и шести клас. Изгражда се и самостоятелен електронно-изчислителен център с 29 компютъра.

Още една година по-късно се приема и първата паралелка с профил „Биология”.

През септември 1987 първият директор г-н Стайков бива наследен от Марчо Друмев, а 1988 година е тази, в която училището променя името си на Природоматематическа гимназия. Въвежда се и засилено обучение по английски език. Открива се паралелка с профил „Физика”.

Стартира програма за работа с изявени и талантливи ученици по математика, като най-малките ученици в гимназията вече са петокласници.

През 1998 година за трети по ред директор на гимназията е назначен Станчо Славов.

От 2013 до 2021 година директор е Красимир Стоянов.

От 23.08.2021 г. до 5.09.2022 г. за временно изпълняващ директор е назначена Соня Димова.

От 5.09.2022 г. до днес временно изпълняващ директор е Милена Андонова.

През 2016 година гимназията добави още една буквичка „П“ към името си и вече се нарича Профилирана природоматематическа гимназия.

В половинвековното си съществуване гимназията обединява хиляди хора – учители, служители, ученици, техните родители, и създава общност, обвързана с позитивното и съзидателно стремление да се пази и защитава името на НАШЕТО училище. И всеки член на тази общност последователно, упорито и с достойнство следва примера на патрона на училището. Преодолява предизвикателства, оставя отпечатък, влага душа, сърце, усилия и знания.

 

Химн на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Музика: Констанстин Ташев
Текст: Борис Бухчев

Животът ни е порив от задачи
с родилни мъки, с удар на криле.
Ний с теб приличаме на катерачи,
открили малък еделвайс в скала.

Ний първи победихме боговете
на формулите с точния закон
и в космоса посяхме земно цвете,
цъфтящо само в мирен небосклон.

/Припев/
Науката ни извисява, науката е дълг свещен.
На математиката слава, слава
и днес, и в утрешния ден!

Планетата признателно ни гледа,
родината с любов ни среща днес,
защото ний сме воини на победа,
чието светло име е “прогрес”.

И все така напред в пътеки нови
и в дълбини сред морската вода,
щастливи сме, сплотени и в обнови,
които правят по-щастлив света.