ИНФОРМАЦИЯ

“Критично и аналитично мислещи млади хора се впускат в приятелско съревнование, разрешавайки математически предизвикателства“

 Международно Математическо

Състезание България 2023

 (BIMC 2023)

 1 – 6 юли 2018

 Община Бургас, Бургас, България

Връзка към документа на английски език

1 Обосновка

Математиката е всеобщо призната като основен инструмент в изучаването на всяка дисциплина. Използвайки го, учениците могат да разберат заобикалящия ги свят и да разрешат сложни и реални проблеми, като по този начин повишат качеството си на живот и саморазвитие. Основният етап на образование в образователната система изгражда у учениците умения за четене, писане и аритметика. Една програма за математическо обучение има за цел да насърчи креативността и да развие критичното и аналитично мислене. Осигурявайки на децата от началния етап на образование тези умения за мислене от по-висок ред, “Златният период на ученето”, доприняся значително за тяхното развитие като ученици в средния етап на образование.  

2 Цели на BIMC 2023

 1. Да бъде организирано международно математическо състезание за ученици от Възрастова група II (основни училища, 5-7 клас) и Възрастова група III (средни общообразователни училища, 8-10 клас);
 2. Да се създаде академична атмосфера за мотивиране на учениците и учителите да подобрят процеса на учене и преподаване на математика, и умения за разсъждение;
 3. Да бъдат създадени мрежи за сътрудничество с международни обучителни организации за развитие на ученето и преподаването на математика;
 4. Да бъдат предоставени на младите математици от държавите-участнички възможности за обмен на математически знания и практика в приятелска атмосфера, както и на участващите в състезанието градове и държави да представят своята култура;
 5. Да се осъвремени учебната програма, свързана с математиката, в съответствие с международните стандарти; и
 6. Да се осигури на учителите по математика и родителите на даровитите деца международен форум за обмен на идеи и добри практики за подобряване преподаването на математика.
 7. Да се даде увереност на учителите да оптимизират своите умения в преподаване на решаването на задачи техните ежедневни уроци по математика.

3 Основни мероприятия

 1. Международно математическо състезание.

Състезание за ученици от Възрастова група II (основни училища, 5-7 клас)        

Състезание за ученици от Възрастова група III (средни общообразователни училища, 8-10 клас)

 1. Международна математическа конференция.
 2. Международен културен обмен.
 3. Предизвикателство с пъзели

 Предварителна програма

Международното математическо състезание България 2023 (BIMC 2023) ще бъде виртуално състезание и ще се проведе в периода 1 до 7 юли 2023 г. в гр. Бургас, България. Дати и активности

Дата Час   Дейност
събота,, 1 юли 2023 07:30 – 08:30 UTC Тестване на връзката с мрежата и камерите от всички участващи държави (в часовите зони UTC +2 to UTC +10)
09:00 – 10:00 UTC Церемония по откриване
10:00 – до края на UTC Среща в Zoom на ръководителите на отбори + превод на задачите
13:00 – 14:00 UTC Тестване на връзката с мрежата и камерите от всички участващи държави (в часовите зони UTC -5 to UTC 0)
неделя, 2 юли 2023 00:00 – 11:00 UTC Превод на задачите – продължение
07:30 – до края на UTC Международен математически семинар (онлайн)
понеделник, 3 юли 2023 07:30 – 09:00 UTC (KS 2) 07:30 – 09:30 UTC (KS 3) Индивидуално състезание (от UTC +2 до UTC +10)
10:30 – 11:45 UTC Отборно състезание (KS 2 и KS 3) (от UTC +2 до UTC +10)
13:00 – 14:30 UTC (KS 2) 13:00 – 15:00 UTC (KS 3) Индивидуално състезание (от UTC -5 до UTC 0)
16:00 – 17:15 UTC Отборно състезание (KS 2 и KS 3) (от UTC -5 до UTC 0)
и 07:30 – 11:00 UTC Модериране на тестовете за Възрастова група 2 (Отборно състезание) Състезание с пъзели (1-ви рунд и 2-ри рунд)
11:00 – 12:00 UTC Почивка за Възрастова група 2
сряда, 5 юли 2023 07:30 – 11:00 UTC Модериране на тестовете за Възрастова група 3 (есе и отборно състезание) Състезание с пъзели (финал)
11:00 – 12:00 UTC Почивка за Възрастова група 3
четвъртък, 6 юли 2023 10:00 – 13:00 UTC Културна презентация и награждаване на победителите от състезанието с пъзели
петък, 7 юли 2023 10:00 – 13:00 UTC Церемония по закриване и награждаване

 Информация за BIMC 2023

 • Участие и регистрация

Участието в състезанието е с покана. Един отбор може да се състои максимум от 6 човека: ръководител на отбора, заместник-ръководител на отбора и 4 ученици. Всяка участваща държава може да номинира: Два отбора за Възрастова група 2 и 2 отбора за Възрастова група 3. Изключение правят следните държави, които могат да участват с четири отбора във всеки раздел на математическите състезания, организирани от Изпълнителния комитет на Международното математическо състезание, поради техния статут на бивши или предстоящи домакини на Международното математическо състезание: България (Бургас), Китай, Хонг Конг, Индия (Лакнау), Индонезия, Макао, Филипините, Южна Африка (Дърбан), Южна Корея, Тайван и Тайланд. Ако общият брой на заявките надхвърля 150 отбора, Изпълнителният комитет на Международното математическо състезание си запазва правото да ограничи участието на отбори от някои държави, за да направи възможно управлението на общия брой отбори в състезанието. Всеки отбор ще се състезава в своята държава (или регион). (Вижте по-долу инструкциите за местата с ограничения заради COVID19) Всяка участваща се ръководи от координатор, който отговаря за комуникацията с Организационния комитет. Координаторът може да определи заместник-координатор, който да подпомага координацията за състезанието в своята държава. Всички разходи, свързани с наемане на помещения и други съоръжения са отговорност на всяка участваща държава. Ръководителят на всеки отбор трябва да гарантира, че избраното място за провеждане на състезанието е подходящо и безопасно.

 • Раздели на състезанието

Международното математическо състезание се състои от 2 раздела:

 1. Раздел ученици от Възрастова група II (основни училища 5-7 клас)
 2. Раздел ученици от Възрастова група III (средни общообразователни училища 8-10 клас)
 • Условия за участие

Участниците трябва да притежават следната квалификация:

 1. Възрастова група II:

Ученици, които не са записани в средни училища или еквивалентни на тях институции; Ученици, които са родени на или след 1 юли 2009. Учениците, които са родени между 2 юли 2009 и 1 юли 2010 трябва да представят сертификат, като доказателство, че са ученици от основно училище. Всеки участник трябва да отговаря и на двете условия, за да избегне дисквалифициране.

 1. Възрастова група III:

Ученици, които не са записани в горни класове на средни училища или еквивалентни на тях институции; и Ученици, които са родени на или след 1 юли 2006. Учениците, които са родени между 2 юли 2006 и 1 юли 2007 трябва да представят сертификат, като доказателство, че са ученици в средни училища. Всеки участник трябва да отговаря и на двете условия, за да избегне дисквалифициране.

 • Официални езици на изпитните материали за BIMC 2023

Български, английски и китайски са официалните езици на Международното математическо състезание България 2023 и държавите, в които не се говори английски, ще превеждат материалите за състезанието на своя език.

 • Материали за състезанието

Всяка участваща държава трябва да изпрати десет задачи във формат Word, написани на английски език, за Възрастова група II и Възрастова група III; т.е. 5 задачи за индивидуалното състезание и други 5 за отборното състезание. Задачите трябва да се изпратят на Академичната комисия на Международното математическо състезание 2023 най-късно до 4 май 2023, за да може комисията да има време да разгледа задачите и подготви материалите за състезанието. Ръководителите на отбори НЕ трябва да използват изпратените задачи или подобни на тях при подготвянето на състезателите.

 • Техническа комисия на BIMC 2023

‧Експерти по математика от България. ‧Членове на Изпълнителния комитет на Международното математическо състезание и Академичната комисия.

 • Структура на материалите за състезанието

Индивидуално състезание

 • Възрастова група II

Индивидуалното състезание, състоящо се от 15 въпроса, изисква само отговори с АРАБСКИ ЦИФРИ, които трябва да бъдат попълнени на празните места на листа за отговори. Всяка задача носи 10 точки, като максималният общ резултат е 150 точки. Учениците имат 90 минути да приключат с решаването на задачите от момента, в който квесторът им каже да започват.

 • Възрастова група III

Индивидуалното състезание се състои от 15 въпроса, от които 12 въпроса изискват отговорите да бъдат написани на празните места, а останалите 3 въпроса изискват пълни решения. Първите носят по 5 точки всеки, а вторите по 20 точки всеки (частичен брой точки могат да бъдат присъждани), като максималният общ резултат е 120 точки. Учениците имат 120 минути да приключат с решаването на задачите от момента, в който квесторът им каже да започват.

Отборно състезание
В отборното състезание има 10 задачи, подредени по трудност във възходящ ред. Всеки въпрос е принтиран на отделен лист хартия. Четиримата членове на един отбор разполагат с 10 минути за обсъждане и разпределяне на първите 8 задачи помежду си; всеки ученик решава поне една задача (една задача не може да бъде решена от двама ученика). На членовете на отбора не се разрешава да използват молив или химикал по време на 10-минутния период за дискусии. След това всеки ще има по 35 минути да напише решенията на задачите, които е получил самостоятелно, без повече дискусии или размяна на задачи. Четиримата членове на отбора разполагат с 25 минути да решат последните 2 задачи заедно. Всяка задача носи 40 точки, като задачи 1,3,5,7 и 9 изискват само отговори. Задачи 2, 4, 6, 8 и 10 изискват пълни решения за максимален брой точки, но могат да бъдат присъждани частичен брой точки. Максималният общ резултат е 400 точки, а максималното време е 70 минути.
5.8 Превод на задачите Държавите, които имат нужда от превод на задачите трябва да заявят това на Академичната комисия на BIMC 2023 преди 25 юни 2023. Държавите, които заявяват желание за превода на задачите, ще получат декларация за конфиденциалност от Академичната комисия. Всички, които участват в превода трябва да подпишат декларацията и да я изпратят обратно на Академичната комисия. Преводът ще започне срещата на ръководителите на отбори на 1-ви юли 2023. Всички преводачи трябва да работят заедно в едно помещение и трябва да поставят уеб-камери по време на превода, за да осигурят връзка на живо с организационния комитет. Процесът трябва да започне в 11:00 UTC на 1-ви юли и трябва да приключи преди 11:00 UTC на 2-ри юли. След получаването на задачите на преводачите Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО да имат какъвто и да е контакт с техните ученици, докато не приключат всички състезания. Ръководителят на отбор може да свали задачите за принтиране 3 часа преди началото на състезанието.

Общи указания за провеждане на онлайн BIMC.

 • Всеки участващ отбор ще се състезава в своята държава (или регион).
 • Всички членове на отбори трябва да се явят на състезанието на едно и също място за BIMC 2023. За тази година, Академичната комисия на ММС няма да позволява на ученици да се явяват на състезанието от вкъщи.
 • Състезанията както за Възрастова група II , така и за Възрастова група III ще се проведат на 3 юли 2023 г. (Вижте разпределението на часовете в таблицата с програмата).
 • Ръководителите на отбори и заместник-ръководителите на отбори трябва да поставят уеб-камери по време на състезанията, за да осигурят връзка на живо за организационния комитет.
 • Ръководителите на отбори могат да свалят всички задачи, както за Възрастова група II, така и за Възрастова група III, 3 часа преди началото на всяко състезание от сайта на BIMC, като използват акаунта на ръководителя на отбора.

Забележка: !. Ръководителят на отбор разпечатва задачите и след това ги поставя, заедно с два листа/страници чернова, в запечатани пликове. Всеки участник има отделен плик. На учениците се разрешава да отворят своите пликове само след началото на състезанието.

 • След всяко състезание, ръководителят на отбор трябва да сканира всички работи и да изпрати сканираните копия на членовете на журито за проверка.

Правила за сканиране на работите:

 • В края на теста, ръководителят на отбор позволява на всички участници да напуснат залата. Техните работи и листите с отговорите трябва да останат на чиновете им. Квесторът сканира отговорите след като всички участници напуснат залата.
 • Процесът на сканиране трябва да се извърши така, че да се вижда от камерите.
 • Запазете сканираните файлове в pdf или jpg формат. Ако се използва формат jpg , тогава, моля, компресирайте го във формат .zip или .rar.
 • Именувайте файловете в този формат: Test Code + ID Code + Name за индивидуалното състезание и Test Code + Country Code + Team name за отборното състезание. Например:
   • INA2A-P01_Andy за Възрастова група II Индивидуално състезание.
   • INA3A-P01_Betty за Възрастова група III Индивидуално състезание.
   • INA2A за Възрастова група II Отборно състезание.
   • INA3A за Възрастова група III Отборно състезание.
 • Ръководителят на отбор или преподавателят трябва да качи сканираните отговори  не по-късно от 30 минути след всяко състезание. Когато файловете бъдат качени напълно, ръководителят на отбор трябва да потвърди това на Академичната комисия.

Правила за участниците в местата за провеждане на състезанието:

! На участниците не се разрешава да носят книги, научни речници, калкулатори и други електронни устройства в залата за провеждане на състезанието.

 • Участниците трябва да пишат с черен химикал или молив HB, B или 2B.
 • Участниците трябва да напишат техния номер ID, име и тяхната държава на всяка страница на Листите за отговори.
 • Възрастова група III част B и задачите за отборното състезание 2, 4, 6, 8, 10, както за Възрастова група II, така и за Възрастова група III трябва да имат подробно описание, написано в празното място, дадено на самия лист със задачи. Ако няма достатъчно място под въпроса, тогава може да се използва обратната страна на страницата, но моля, посочете „Continue on the next page“ в последния ред. (Или напишете “Please turn-over” или “PTO” с големи букви.)

! След като приключи състезанието, всеки ръководител на отбор оценява работите на своите ученици и написва точките във формуляра, осигурен от журито.

Указания за ръководителите на отбори по време на процеса на оценяване:

 • Ръководителите на отбори ще получат линкове в Google drive преди 2-ри юли 2023 г., поименно:
   • Линк 1 е за сваляне на файлове, включително Формуляра за точките, Схемата за решения и оценяване както за индивидуалното, така и за отборното състезание (и за двете възрастови групи) и формулярите за точките от журито.
   • Линк 2 е за качване на файлове, включително листа за отговорите за Индивидуалното състезание, всички страници за отговори за Отборното състезание и Формуляра за точките от ръководителите на отбори.

! Забележка:

 • Различните държави имат различни линкове за Google Drive. Ръководителите на отбори трябва да пазят всички линкове конфиденциални.
 • Лицето, което ще качва файловете, трябва да има акаунт в Gmail.
 • Разрешаването на достъп, разглеждане, отваряне и редактиране на линковете първоначално е забранено и ще бъде отворено в определено време за ръководителите на отбори.

За индвидуалното състезание:

 • Когато приключи същинската част на Индивидуалното състезание, квесторът трябва да сканира всички листи с отговорите. Комбинирайте всички листи на един ученик в един общ файл. След това, качете файловете в Link 2. Името на всеки файл трябва да бъде кодът на ученика. Например, INA2A-P01.pdf и INA3A-P01.pdf.
 • След като завърши качването на всички файлове, моля, изпратете съобщение по електронната поща или в WhatsApp групата. Ние ще преместим файловете в нашите папки.
 • Ако вашата държава въвежда един или два отбора, тогава трябва да качите файловете в рамките на 30 минути. Ако вашата държава въвежда повече от два отбора, тогава трябва да качите файловете в рамките на 1 час.
 • След посоченото време, Линк 2 ще бъде затворен. Ние няма да приемаме качените файлове след указаното време за предаване.

За отборното състезание:

 • Разрешаването на достъп до линка за Отборното състезание (Линк 2) ще бъде отворено веднага след започване на отборното състезание. Когато отборното състезание приключи, ръководителите на отбори трябва да сканират всички работи. Комбинирайте всички работи на един отбор в един файл. След това, качете файловете в Линк 2. Името на всеки файл трябва да бъде името на отбора. Например, INA2A.pdf и INA3A.pdf.
 • след като приключи качването на всички файлове, моля, изпратете съобщение по електронната поща или в WhatsApp групата. Ние ще преместим файловете в нашите папки.
 • Ако вашата държава въвежда един или два отбора, тогава ръководителите на отбори трябва да качат файловете в рамките на 30 минути. Ако вашата държава въвежда повече от два отбора, тогава ръководителите на отбори трябва да качат файловете в рамките на 1 час.
 • След посоченото време, Линк 2 ще бъде затворен. Ние няма да приемаме качените файлове след указаното време за предаване.

! След като разрешаването на достъп до линковете за качване на файловете за отборното състезание бъде прекратено, ръководителите на отбори могат да свалят Формулярите за нанасяне на точките и Схемата за решения и оценяване на работите от Линк 1.

 • Ръководителите на отбори трябва да оценят работите на техните ученици с ключа за отговори във формулярите за нанасяне на точките. След като оценяването приключи, ръководителите трябва да качат всички формуляри с нанесени точки на линка за качване на формулярите от ръководителите на отбори (Линк 2). Когато приключите с нанасянето на точките и качването на формулярите, моля, изпратете съобщение по електронната поща или в WhatsApp групата. Ние ще преместим файловете в нашите папки.
 • За Възрастова група II:

! Ако вашата държава въвежда един или два отбора, тогава ръководителите на отбори трябва да качат файловете в рамките на 2 часа. Ако вашата държава въвежда повече от два отбора, тогава ръководителите на отбори трябва да качат файловете в рамките на 3 часа. Това означава, че ръководителите на отбори имат 2 или 3 часа да оценят отговорите на техните ученици.

 • За Възрастова група III:
 •  Ръководителите на отбори трябва да качат файловете в рамките на 12 hours. Това означава, че ръководителите на отбори имат 12 часа да оценят отговорите на техните ученици.
 •  След 12 часа няма да можете да се свържете с линка за формулярите за нанасяне на точки от ръководителите на отбори (Линк 2).
 • В същото време, членовете на журито също оценяват отговорите на учениците. Когато качат резултатите, всеки ръководител на отбор ще сравни своя резултат с този на журито. Ако резултатите са различни, журито проверява работата отново.
 • След това последният резултат ще бъде качен на Линк 1 (4-ти юли, UTC 05:30 за Възрастова група II и 5-ти юли, UTC 05:30 за Възрастова група III). След това ще можете да се свържете с линка за сваляне на формулярите за нанасяне на точките от журито (Линк 1). Ръководителите на отбори трябва да свалят формулярите за нанасяне на точки. Ако сте съгласни с точките, дадени от журито, тогава, моля, променете вашите точки. След това изпратете формуляра с точките на вашия национален координатор и качете формулярите на BIMC Web.
 • Ако вашият национален координатор не качи формулярите с точките на BIMC Web в рамките на 2 часа, тогава ще се смята, че ръководителите на отбори не са съгласни с резултата. Журито ще бъде в ZOOM среща за модериране на резултатите от UTC 07:30 до UTC 10:30 и ръководителите на отбори могат са обсъдят техните точки с журито по време на тази среща.

ЗабележкаМоля да имате предвидче Линк е винаги този, от който вие сваляте файлове за ползване от ръководителите на отбори, а Линк 2 е винаги за качване на файлове от ръководителите на отбори, ръководителите на отбори трябва да запазят адреса и трябва да рестартират страницата всеки път.

 • Награди
 • Индивидуални награди:

Приблизително две трети от състезателите ще получат индивидуални награди, под формата на златни, сребърни и бронзови медали, както и сертификат за постигнати резултати, в приблизително съотношение 1:2:3:4.

 • Отборни награди:

Има две отборни награди, една на база резултатите от индивидуалното състезание и друга на база резултатите от отборното състезание. Отборите се разделят на шест групи, приблизително еднакви по големина. А) Отборни награди на база резултатите от индивидуалното състезание (групови награди): Ще се изчислява сборът от трите най-високи резултата измежду четиримата членове на даден отбор за индивидуалното състезание. Във всяка група, награди ще бъдат връчени на трите отбора, постигнали трите най-високи резултата. При равни резултати, предимство се дава на отбора с най-висок резултат на четвъртия член. Ако все още резултатите са равни, Академичната комисия на състезанието ще определи класирането.  Б) Отборни награди на база резултатите от отборното състезание (отборни награди): В отборното състезание, общият сбор точки от всички десет задачи се смята за резултат на отбора. Във всяка група, награди ще бъдат връчени на един отбор на първо място, два отбора на второ място и три отбора на трето място. Отборите първо се класират по техния общ резултат. При равни резултати се вземат предвид резултатите от индивидуалните задачи, като се започва с най-трудната. Ако все още резултатите са равни, Академичната комисия на състезанието ще определи класирането.

 • Цялостна награда:

Цялостната награда се присъжда, като се изчислява сборът от резултатите на четиримата участници в даден отбор от индивидуалното състезание и резултатът на отбора от отборното състезание. Максималният брой точки е  (за Възрастова група II) и (за Възрастова група III). Присъждат се също така и призове за второ и трето място. При равни резултати се вземат предвид резултатите от отборното състезание. Ако все още резултатите са равни, се вземат предвид резултатите от индивидуалните задачи, като се започва от най-трудната. Ако и в този случай има равни резултати, Академичната комисия на състезанието ще определи класирането.

 • Специална награда:

Освен изброените, още една награда ще бъде връчена на церемонията по закриването – трите отбора с най-добро представяне на Културната вечер по отношение на координация, креативност и цялостно впечатление, ще получат награди, по усмотрение на Организационния комитет на BIMC 2023.

 • Състезание с пъзели

Във всяка възрастова група, ще бъдат раздадени награди от състезанието с пъзели: една награда за първо място, две за второ място и три за трето място. Предложение за това как да бъдат присъдени наградите:

 • Организаторите ще бъдат домакини на церемонията по награждаване на онлайн платформа и ще обявят победителите от всяка държава, съгласно правилата на BIMC 2023.
 • Организаторите ще издадат електронен сертификат за всеки победител и за всички членове на делегацията от всяка държава.
 • Организаторите ще изпратят всички медали и купи на участващите държави. Всяка държава ще покрие разходите по изпращане на своите медали и купи. (Допълнителни купи могат да бъдат поръчвани след церемонията по награждаване) Организационният комитет на BIMC предварително ще изпрати фактура на всяка държава. Националният координатор на участващата държава трябва да гарантира, че заплащането за разходите към организаторите е извършено. Банковите данни ще бъдат посочени на фактурата.

6.Период на регистрация и процедура Всеки участващ град или държава трябва да подаде заявка, за да участва в състезанието BIMC 23.

Proposed Time Table Date Activity
четвъртък, 2  март 2023 Заинтересованите градове или държави трябва да изпратят формуляр за участие по електронната поща най-късно до
четвъртък, 4 май 2023 Заинтересованите градове или държави трябва да направят онлайн регистрация не по-късно от
четвъртък, 4 май 2023 Държавите трябва да изпратят задачи най-късно до
четвъртък, 1  юни 2023 Краен срок за регистрация на ръководители на отбори, заместник-ръководители на отбори и участници
четвъртък, 1  юни 2023 Краен срок за регистрация за Международната математическа конференция
четвъртък, 15 юни 2023 Краен срок за изпращане на поздрави, видеа и презентации за културната вечер

Всеки от участващите градове или държави трябва да изпрати потвърждение за своето участие на следните адреси по електронна поща: ccmp@seed.net.tw, burgas@bimc2023.com and zh.georgieva@burgas.bg7 Разходи

 • Организаторите ще поемат всички официални разходи само за 2 отбора във всяка възрастова група. С изключение на държавите-домакини по точка 5.1, като в тези случаи организаторите ще поемат разходите за 4 отбора във всяка възрастова група.
 •  Допълнителни участници трябва да заплатят такса от 100 щатски долара на човек за официалната част на състезанието.

8 Допълнителна информация

Всяка участваща държава трябва да направи следното:
 • Да подготви кратко видео за церемонията по откриването за всички участници, в което да се представят.
 • Да подготви видео с културно представяне с продължителност максимум 5 минути на държава за културната вечер.
9 Контакти на организаторите
Община Бургас, Бургас, България.
Г-жа Женя Георгиева E-mail : burgas@bimc2023.comzh.georgieva@burgas.bg Phone +359-56-907245