Критично и аналитично мислещи млади хора се впускат в приятелско съревнование, разрешавайки математически предизвикателства“

  Международно Математическо Състезание България 2023

 (BIMC 2023)

 1 – 7 юли 2023

 Община Бургас, Бургас, България